Jeg et hus mig bygge vil......

280 m2 luksus, bygget op omkring et skelet af rødgran, fældet i nærheden af Vind ved Holstebro.